Họp thư TCT   Đăng nhập   

Hướng dẫnLIÊN KẾT WEBSITE

Công báo tỉnh Đăk Nông.
 
cơ sở dữ liệu dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
 
Văn bản pháp luật do Chính phủ ban hành.
 
Tin cải cách hành chính.
 
Trung tâm xúc tiến ĐT - TM & DL Đăk Nông.
 Lượt truy cập: 

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Trang tin của Tổ công tác thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

  Chỉ đạo: Tổ trưởng Tổ công tác, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

  Email: tct@thutuchanhchinh.daknong.gov.vn

  ĐT: (0501)3546990 - (0501)3546991