Họp thư TCT   Đăng nhập   
Đóng cửa mỏ


- Trình tự thực hiện.

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Sở, sau đó chuyển hồ sơ sang lãnh đạo Sở xử lý chuyển phòng chuyên môn.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ phòng chuyên môn kiểm tra hồ sơ:

Trường hợp, hồ sơ còn thiếu hoặc không hợp lệ thì phòng chuyên môn làm văn bản hướng dẫn, bổ sung hồ sơ.

Trường hợp, hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy phép thì phòng chuyên môn làm văn bản chuyển trả hồ sơ và ghi rõ lý do không được cấp giấy phép.

Trường hợp, hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phòng chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo Sở lập hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Lập hồ sơ chuyển sang Văn phòng UBND tỉnh để trình UBND tỉnh cấp giấy phép.

Bước 4: Trả kết quả và nộp tiền lệ phí tại Văn phòng UBND tỉnh (phòng văn thư).

Bước 5: Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường (phỏng khoáng sản và tài nguyên nước) để vào sổ đăng ký.

-  Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua đường bưu điện.

            -  Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Tờ trình xin đóng cửa mỏ.

2. Đề án đóng cửa mỏ.

3. Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ

-  Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

             - Thời gian giải quyết:

Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thì thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc.

Tại UBND tỉnh: thời gian giải quyết là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển lên

            -  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

            - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài nguyên và Môi trường.

            - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, tờ khai:

Mẫu Tờ trình xin đóng cửa mỏ ( mẫu số 19/KS)

-Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

           Luật khoáng sản 1996.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản, ngày 14/6/2005.

Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản.

Thông tư 01/2006/TT-BTNMT ngày 23/01/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn thi hành thực hiện một số nội dung của Nghị định 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản

Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND, ngày 06 tháng 5 năm 2008 “Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”.

  Ý kiến Gửi ý kiến về thủ tục hành chính Xem ý kiến Xem các ý kiến Quay lại


Thông tin
Mã số hồ sơ:   TNMT-001346
Cấp thực hiện:    Cấp tỉnh
Cơ quan thống kê:
   Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông
Lĩnh vực:
    Tài nguyên khoán sản, địa chất
Các TTHC có liên quan:
   
Từ khóa:
   
 

Mẫu đơn, mẫu tờ khai
   

Căn cứ pháp lý
   
11/2008/QĐ-UBND 
01/2006/TT-BTNMT 
160/2005/NĐ-CP 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khoáng sản 
Luật Khoáng sản 


Tìm kiếm văn bản với Google
Tìm kiếm
thủ tục hành chính
Mã số
Tên TTHC
Cơ quan thống kê
Cấp thực hiện Cấp tỉnh   
Cấp huyện    
Cấp xã
Lĩnh vực
Nội dung
TTHC liên quan
Từ khóa
Tìm kiếm mẫu đơn,
mẫu tờ khai

Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Trang tin của Tổ công tác thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính tỉnh Đắk Nông

  Chỉ đạo: Tổ trưởng Tổ công tác, Chánh Văn phòng UBND tỉnh

  Email: tct@thutuchanhchinh.daknong.gov.vn

  ĐT: (0501)3546990 - (0501)3546991